ClaimZorg Letselschade Haaglanden
ten behoeve van werkgevers

Loonschade werkgever

Wanneer een van uw werknemers arbeidsongeschikt raakt dient u ingevolge arbeidsovereenkomst of wetgeving het salaris van uw werknemer door te betalen. In uw hoedanigheid van werkgever lijdt u derhalve loonschade.

Voor zover er een ziekteverzuimverzekering is afgesloten kunt u deze aanspreken, echter bij het eerstvolgend kalenderjaar wordt u een premieverhoging in rekening gebracht.

Indien de arbeidsongeschiktheid van uw werknemer het gevolg is van bijvoorbeeld een verkeersongeval veroorzaakt door een derde, is op grond van de wet voor de geleden loonschade een verhaalsactie op de aansprakelijke partij mogelijk.

ClaimZorg Letselschade Haaglanden verhaalt de loonschade en zonodig de re-integratie en Arbokosten voor uw Onderneming. Discussies over aansprakelijkheid, schadeomvang, medisch bewijs van arbeidsongeschiktheid kunt u aan onze juristen en medisch adviseurs overlaten.